top of page
Background.jpg

BINGO BONUS

BINGO Bonus.jpg
Background.jpg
014.png

BINGO BONUS

#ENGLISH VERSION

     63JILI game offers a promotion called the Bingo Bonus, aimed at rewarding players who participate in bingo games. Players can avail themselves of this bonus by depositing 100 pesos, upon which they receive an additional 150 pesos for free. However, it's important to note that the maximum withdrawal limit for this bonus is set at 500 pesos. This promotion serves to incentivize players to engage in bingo games on the platform while providing them with extra funds to enhance their gaming experience.

Background.jpg

BINGO BONUS

#Filipino VERSION

     Ang larong 63JILI ay nag-aalok ng promosyon na tinatawag na Bingo Bonus, na naglalayong bigyan ng reward ang mga manlalaro na lumahok sa mga laro ng bingo. Maaaring mapakinabangan ng mga manlalaro ang bonus na ito sa pamamagitan ng pagdeposito ng 100 pesos, kung saan makakatanggap sila ng karagdagang 150 pesos nang libre. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang maximum na limitasyon sa withdrawal para sa bonus na ito ay nakatakda sa 500 pesos. Ang promosyon na ito ay nagsisilbing magbigay ng insentibo sa mga manlalaro na makisali sa mga larong bingo sa platform habang binibigyan sila ng karagdagang pondo upang mapahusay ang kanilang karanasan sa paglalaro.

022.png
bottom of page