top of page
Background.jpg

Super Weekend 250% Bonus

Super Weekend 250% Bonus.webp
Background.jpg
041.png

Super Weekend 250% Bonus

#ENGLISH VERSION

     63JILI game introduces the Super Weekend Bonus promotion, an enticing offer available exclusively on Saturdays and Sundays. Players who deposit 100 pesos during the weekend are eligible to receive a generous bonus of 250 pesos for free. This promotion serves as a rewarding incentive for players to enjoy their weekends with some extra funds for gaming excitement. However, it's essential to keep in mind that the maximum withdrawal limit for this bonus is capped at 800 pesos. By providing this promotion, 63JILI aims to enhance the weekend gaming experience for its players, adding an extra layer of enjoyment and excitement to their gameplay sessions.

Background.jpg

Super Weekend 250% na Bonus

#Filipino VERSION

    Ang larong 63JILI ay nagpapakilala sa promosyon ng Super Weekend Bonus, isang nakakaakit na alok na magagamit lamang tuwing Sabado at Linggo. Ang mga manlalaro na nagdeposito ng 100 pesos sa katapusan ng linggo ay karapat-dapat na makatanggap ng malaking bonus na 250 pesos nang libre. Ang promosyon na ito ay nagsisilbing isang kapakipakinabang na insentibo para sa mga manlalaro na tamasahin ang kanilang mga katapusan ng linggo na may ilang karagdagang pondo para sa kasiyahan sa paglalaro. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang maximum na limitasyon sa withdrawal para sa bonus na ito ay nililimitahan sa 800 pesos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng promosyon na ito, nilalayon ng 63JILI na pahusayin ang karanasan sa paglalaro sa katapusan ng linggo para sa mga manlalaro nito, na nagdaragdag ng karagdagang kasiyahan at kasiyahan sa kanilang mga sesyon ng gameplay.

011.png
bottom of page