top of page
Background.jpg

Daily Bonus 30%

Daily Bonus 30%.webp
Background.jpg

Daily Bonus 30%

#ENGLISH VERSION

     63JILI game offers a promotion known as the Daily Deposit Bonus, designed to reward players for their deposits on a daily basis. Players can deposit amounts ranging from 100 to 1000 pesos and receive a free bonus of 30% based on the deposited amount. For instance, if a player deposits 500 pesos, they would receive an additional bonus of 150 pesos. However, the maximum withdrawal limit for this bonus is capped at 1500 pesos. This promotion aims to encourage regular deposits from players while providing them with additional funds to enjoy the various games offered on the platform.

016.png
Background.jpg

Araw-araw na Bonus 30%

#Filipino VERSION

     Ang larong 63JILI ay nag-aalok ng promosyon na kilala bilang Daily Deposit Bonus, na idinisenyo upang gantimpalaan ang mga manlalaro para sa kanilang mga deposito sa araw-araw. Ang mga manlalaro ay maaaring magdeposito ng mga halaga mula 100 hanggang 1000 pesos at makatanggap ng libreng bonus na 30% batay sa halagang nadeposito. Halimbawa, kung ang isang manlalaro ay magdeposito ng 500 pesos, makakatanggap sila ng karagdagang bonus na 150 pesos. Gayunpaman, ang maximum na limitasyon sa withdrawal para sa bonus na ito ay nililimitahan sa 1500 pesos. Ang promosyon na ito ay naglalayon na hikayatin ang mga regular na deposito mula sa mga manlalaro habang binibigyan sila ng karagdagang pondo upang tamasahin ang iba't ibang laro na inaalok sa platform.

028.png
bottom of page