top of page
Background.jpg

Daily Deposit Reward

Daily Deposit Rewards.webp
Background.jpg

Daily Deposit Reward

#ENGLISH VERSION

     The Daily Deposit Reward is an incentive program designed to provide free points to players who deposit and engage in gameplay within the game. The number of points awarded is determined by the amount deposited by the player. Unlike other rewards, this bonus does not require any turnover to be eligible for withdrawal. It serves as a way to encourage players to make regular deposits and actively participate in the game, enhancing their gaming experience while rewarding their loyalty.

021.png
Background.jpg

pang-araw-araw na gantimpala sa deposito

#Filipino VERSION

     Ang Daily Deposit Reward ay isang programa ng insentibo na idinisenyo upang magbigay ng mga libreng puntos sa mga manlalaro na nagdedeposito at nakikisali sa gameplay sa loob ng laro. Ang bilang ng mga puntos na iginawad ay tinutukoy ng halagang idineposito ng manlalaro. Hindi tulad ng iba pang mga reward, ang bonus na ito ay hindi nangangailangan ng anumang turnover upang maging karapat-dapat para sa withdrawal. Nagsisilbi itong paraan upang hikayatin ang mga manlalaro na gumawa ng mga regular na deposito at aktibong lumahok sa laro, na nagpapahusay sa kanilang karanasan sa paglalaro habang ginagantimpalaan ang kanilang katapatan.

017.png
bottom of page